Σε περίπτωση οποιουδήποτε ελαττώματος προϊόντος που διαπιστώνεται κατά την παραλαβή του,Δερματικά προβλήματα: Αναγνωρίστε τα μέσα από φωτογραφίεςΤο συνολικό βάρος των προϊόντων κάθε παραγ… Read More